12/06 2015

Solcelleejere kan nu få deres forhøjede pristillæg

Har du fået et brev med tilsagn om, at du har fået del i solcellepuljen med forhøjet pristillæg, skal du søge om det egentlige, forhøjede pristillæg, inden du endeligt kan få udbetalt penge.

Er du en af de mange hundrede solcelleejere, der i marts sad klar ved tasterne eller stod i kø for at søge om at få del i puljer med forhøjet pristillæg – altså særlig støtte til den el, solcellerne producerer – så skal du igen til tasterne.

I første omgang gælder det de husejere, der søgte om at få del i ”den private solcellepulje” (underpulje 2) og har fået et brev fra Energinet.dk med besked om, at de får del i puljen.

Efterhånden som husejerne får sat deres anlæg op og sluttet det til elnettet, skal Energinet.dk godkende, at det stadig lever op til kravene, og derfor skal husejeren søge om et egentlig forhøjet pristillæg.

Sagt lidt forsimplet, så skal husejerne – når deres anlæg er klar – bytte det op-rindelige tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til et egentligt forhøjet pristillæg.

Først når ansøgningen om forhøjet pristillæg og nettoafregning er godkendt, kan Energinet.dk begynde at udbetale pengene.

Sådan søger du

Du søger ved at logge ind på den online ansøgningsportal, hvor du også ansøgte om tilsagn for muligheden for forhøjet pristillæg. Du finder portalen her.

Her skal du logge på med NemId. Når du har logget ind, skal du bruge knappen ”ansøg om pristillæg”. Hvis knappen ikke kommer frem, kan det være fordi dit solcelleanlæg eller dit tilsagnsID endnu ikke er registreret i Energinet.dk’s stam-dataregister. I sådanne tilfælde skal du kontakte din lokale netvirksomhed, altså det selskab, der har elnettet i dit område.

Hvis dit NemId ikke virker, kan du prøve igen senere.

Når du søger om endelig godkendelse til det forhøjede pristillæg, skal du give nogle oplysninger. Du kan finde information om, hvad ansøgningen skal indeholde her.

Du skal søge om nettoafregning samtidig med, at du søger om godkendelse til forhøjet pristillæg. Her skal du vælge, hvilken afregningsgruppe du gerne vil være i. Du kan læse mere om nettoafregningsgrupperne her.

Har du ikke NemID finder du en papirblanket her.

Denne blanket skal udfyldes og sendes med posten til Energinet.dk.

Ikke alle ansøgere har endnu fået brev om, hvorvidt de har fået del i puljen eller ej. Det skyldes, at Energinet.dk endnu ikke er færdig med at sagsbehandle de over 3000 ansøgninger, der er sendt. Ansøgningsfristen udløb 31. maj.

Energinet.dk vil hurtigst muligt behandle resten af sagerne.

Da solcellepuljerne åbnede i marts var der tre andre underpuljer, som boligforeninger, lejeboliger og solcellelav kunne søge. For de tre kategorier er det endnu ikke muligt at søge om endelig godkendelse, sådan som det er beskrevet for private hustande herover. Energinet.dk vil oplyse på hjemmesiden, når det bliver muligt at søge om endelig godkendelse for de øvrige puljer.

Læs mere om solceller på energinet.dk

Kilde: www.energinyt.dk