Få kortlagt energiforbruget

Det er muligt at skabe et overblik over jeres forbrug af energi og den måde energien anvendes på ved at kortlægge jeres energiforbrug.

  • Vi kan gennemføre en energikortlægning for jer
  • Vi kan afdække de områder, hvor der kan være en mulig besparelse
  • Vi udarbejder en idéliste over de sparemuligheder, der er

Vi er leveringsdygtige i alt inden for energioptimering, det være sig el, varme eller ventilation, afhængig af hvordan I fremadrettet ønsker at arbejde med det.