Time for time-afregning

Nye solcelleanlæg afregnes efter en timebaseret nettomålerordning. Den mængde solcellestrøm som ligger over husstandens øjeblikkelige timeforbrug bliver automatisk solgt til det offentlige elnet. For de første 10 driftsår er afregningsprisen 60 øre/kWh.

I praksis betyder det, at hvis man anvender den strøm, solcelleanlægget producerer, mens det producerer strømmen, så sparer man udgiften til el-forbruget. Producerer anlægget mere end, man selv kan forbruge, kan man sælge til nettet. Bruger man mere strøm, end anlægget har produceret, så må man betale for den ekstra strøm.

Gamle anlæg = gamle regler

Anlæg købt før den 19. november 2012 og monteret senest den 31.dec 2013 kører efter den gamle ordning. Den såkaldte “nettomålingsordning”gør det muligt at “indsætte” overskydende strøm fra solcellerne på det offentlige elnet – dvs. hvis dit anlæg producerer mere strøm end du forbruger. Denne strøm kan du så “hæve” igen, når solen ikke skinner, og du har brug for elektriciteten.

>> Læs mere om nye og gamle regler på Energistyrelsens hjemmeside.

>>Læs mere på Energitjenestens hjemmeside.

Værd at vide om solceller

  • Solceller opfanger energi fra sollys og producerer strøm.
  • Strømmen sendes til en inverter, der omdanner strømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm.
  • Strømmen løber gennem el-tavlen til husets el-produkter.
  • Overskydende strøm bliver gemt på el-nettet, men skal forbruges time for time.
  • Den strøm husstanden ikke selv bruger, sælges til elnettet for 1,30 kr. pr. kWh.

Solcelleaftener

Hver gang der er større ændringer i reglerne om solceller inviterer Emil Sørensens Eftf. A/S til et åbent hus-arrangement, hvor reglerne bliver gennemgået.

Hvad er fordelene ved solceller? Kan de tilpasses alle huse og bygninger? Hvad betyder lovgivningen for os?

solcelleaften