29/05 2015

HUSK: Deadline for solcelleansøgninger den 31. maj

Forårets ansøgningsrunde slutter 31. maj.Til efteråret kommer ny runde, hvor det er muligt at søge om støtte til nye solcelleanlæg.

Hvis du ønsker at søge om forhøjet pristillæg – særlig støtte – til et nyt solcelleanlæg, så skal du huske, at forårets ansøgningsrunde slutter søndag 31. maj ved midnat.

Deadline gælder også for de ansøgninger, som allerede er sendt ind til Energinet.dk, men hvor Energinet.dk har meddelt ansøgeren, at ansøgningen ikke er fyldestgørende. Også her skal Energinet.dk modtage de fyldestgørende oplysninger inden deadline, hvis man vil i betragtning til de puljer, som Folketinget har sat af til at fremme nye solcelleanlæg.

– Hvis ikke vi modtager dem inden søndag aften ved midnat, så bliver ansøgningerne erklæret ugyldige, siger Louise Rønne Christensen, afdelingsleder i Energinet.dk’s solcelleadministration.

Baggrund

16. marts åbnede Energinet.dk for ansøgninger om forhøjet pristillæg til nye solcelleanlæg. Folketinget har afsat fire puljer, som private husstande, boligforeninger og solcellelav kan søge.
Puljerne er fordel med at i alt 60 megawatt (MW), som makimalt kan uddeles til ansøgerne.

Der har især været rift om puljen til private husstande, og allerede dagen efter at puljen åbnede, var der indløbet flere ansøgninger, end der er mulighed for at tildele støtte.

De tre andre puljer er langt fra fyldte. Efter deadline 31. maj samles alle de resterende megawatt – for øjeblikket er det knap 40 MW ud af de i alt 60 MW – i en samlet pulje, som til efteråret udbydes for alle kategorier. Den pulje åbner 1. oktober klokken 10.00.

Her vil de ansøgninger, som på den ene side ikke kom i betragtning, fordi den private pulje var fyldt, men på den anden side tilkendegav, at de ønskede at fortsætte til efterårets pulje, hvis de ikke komme i betragtning i forårets ansøgningsrunde, ligge øverst i bunken af ansøgninger.

Over 3400 ansøgninger

Der er i alt indsendt over 3400 ansøgninger, langt de fleste indløb de første dage, puljerne åbnede.

I øjeblikket mangler Energinet.dk at færdigbehandle knap 700 ansøgninger fordelt på alle underpuljerne.

– Ansøgerne får svar, så snart vi har behandlet sagen, og så snart vi er klar til at meddele, om ansøgningen er med i puljen eller ej. Men der kan godt gå lidt tid, da vi skal være helt sikre – vi skal ikke kun se på den enkelte ansøgning, men også se på hvilken dag den er sendt ind, og hvor mange andre der er sendt ind, den dag puljen løber tør, siger Louise Rønne Christensen.

Kilde: www.energinyt.dk