Lovgning og retningslinjer

Der kommer hele tiden nye love og retningslinier om, hvad man må og skal indenfor elektriske installationer og  energioptimering i private hjem og i virksomheder.

Vi har samlet den vigtigste lovgivning på området her. Siden vil blive opdateret, når der nye tiltag.

5/2-2014

Sikkerhedsstyrelsen har skabt unødig frygt for brandfare i solcelleanlæg

Sikkerhedsstyrelsen har unødigt genereret og skabt utryghed hos 87.000 solcelleejere i Danmark. Med uberettigede advarsler mod allerede opsatte anlæg og salgsforbud i november måned sidste år blev alle solcelleejere pålagt besvær og omkostninger, ligesom der blev skabt frygt for brand og livsfarligt elektriske stød.

Læs mere

1/1-2014

HPFI-relæer til solcelleanlæg

Den danske Sikkerhedsstyrelse har i slutningen af 2013 meddelt, at de hidtil godkendte type A relæer for visse invertere skal ændres til type B relæer. Det drejer sig om invertere uden transformator (TL-invertere).

Et HPFI-relæ type A er kun beregnet til vekselstrøm, men ifølge Sikkerhedsstyrelsen kan TL-invertere i visse tilfælde også sende en svag jævnstrøm igennem HPFI-relæet, hvorved et type A relæ kan risikere at blive opmagnetiseret, så det ikke længere fungerer.

Et HPFI-relæ af typen B kan fungere ved både vekselstrøm og jævnstrøm.

Man kan selv kontrollere sit HPFI-relæ ved at trykke på “Test”-knappen, hvorved relæet straks skal slå fra.

Læs mere.

Lovpligtige el-eftersyn

Den 1. maj 2012 blev det lovpligtigt, at der i forbindelse med hushandler skal udarbejdes en eleftersynsrapport, hvis der skal tegnes en ejerskifteforsikring.

Det er ikke længere nok med en tilstandsrapport fra en byggesagkyndig, hvis man vil fraskrive sig ansvaret for eventuel ulovligt elarbejde i sit hus.

Det er kun autoriserede elinstallatører, eller deres ansatte, som er tilmeldt ordningen for el-eftersyn, der må udføre eftersynet. Emil Sørensens Eftf. A/S er tilmeldt, og du er derfor velkommen til at kontakte os på tlf.: 96 20 50 00 for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ordningen administreres af Sikkerhedsstyrelsen, og det er også Sikkerhedsstyrelsen, der står for kontrol af ordningen. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk kan du læse mere om lovgivningen, priser m.m.

www.boligejer.dk er der også råd og vejledning på området.

El-installationer i forsmalingslokaler

Alle forsamlingslokaler til over 150 personer skal hvert andet år have udført et eftersyn af de elektriske installationer samt nød- og panikbelysningen.

Det er kun autoriserede elinstallatører, eller deres ansatte, som er tilmeldt ordningen for el-eftersyn, der må udføre eftersynet. Emil Sørensens Eftf. A/S er tilmeldt, og du er derfor velkommen til at kontakte os på tlf.: 9620 5000 for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vi undersøger om elinstallationerne i dit forsamlingshus er lovlige og laver efterfølgende en elsikkerhedsattest, der gælder for to år.

Læs mere om lovgivningen på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

HPFI-afbryder

Fra 1. juli 2010 skal alle el-installationer være omfattet af en HPFI afbryder.

Hvis en HPFI- eller HFI-afbryder ikke kobler ud første gang, når man trykker på prøveknappen, skal man kontakte en autoriseret elinstallatør.

  • Fra 1994 er det et krav, at alle nye boliger skal have en HPFI-afbryder.
  • Fra 2010 er det et krav, at alle installationer i boligen skal være omfattet af en HPFI afbryder.

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Emil Sørensens Eftf. A/S er autoriseret elinstallatør, og du er derfor velkommen til at kontakte os på tlf.: 96 20 50 00 for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ring til os, hvad enten du ønsker el-tjek, el-eftersyn, udskiftning eller nyopsætning af HPFI-relæ.

Talevarsling

Alle rum med offentlig adgang og med plads til mere end 150 personer skal forsynes med automatisk talevarsling til brug i evakueringssituationer.

Talevarsling er den mest effektive alarmeringsmetode, når det gælder om hurtigt og effektivt at evakuere en hel bygning.

Vi har gennem årene været involveret i utallige projekter vedr. talevarslingsanlæg og har derfor stor erfaring i etablering af disse.

Ring til os på  96 20 50 00 og få en snak om, hvad der skal til hos jer.

Skærpet sikkerhedskrav

Sikkerhedskravene i bygninger er stadigt stigende og bliver reguleret på europæisk niveau af EN60849 standarden og i Danmark af DBI´s retningslinie 24. Få vejledning på www.dbi.dk

Ifølge Bygningsreglementet skal alle rum med offentlig adgang og med plads til mere end 150 personer forsynes med automatisk talevarsling til brug i evakueringssituationer. Myndighederne anbefaler desuden, at alle bygninger, hvor mere end 50 mennesker er samlet uden at kende til flugtvejene, bør evakueringssikres med varslingsanlæg.

Læs mere om Bygningsreglementet her.