17/08 2015

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Der er indgået en bred politisk aftale om at genindføre håndværkerfradraget (BoligJobordningen) med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Ordningen i 2015 bliver den samme som i 2014. Den 3. juli er der fremsat lovforslag om ordningen, der skal gælde for hele 2015.

>> Se pressemeddelelse fra Skatteministeriet og lovforslaget.

Når loven er vedtaget – formentligt ultimo august – kan du allerede cirka to uger efter vedtagelsen ændre din forskudsopgørelse, så du kan få et større fradrag de sidste tre måneder af året.

Cirka 3- 4 uger efter at loven er vedtaget, kan du indberette dit fradrag til årsopgørelsen for 2015 i et særligt modul. Så husk at gemme kvitteringerne.

 • Fradraget er på op til 15.000 kr. om året inklusive moms.
 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.
 • Arbejdet skal stå på listen med godkendte ydelser.

Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Du må ikke have fået anden offentlig støtte til arbejdet (for eksempel under hjemmeserviceordningen).

A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed eller privatperson)

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig.

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning.

B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger (udført af en virksomhed)

Boligens ydre rammer

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.-m.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Radonsikring
 • Installation af solfangere
 • Installation af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation af husstandsmøller, hvis det er udført og betalt fra og med 2012 – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Boligens indre rammer

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder
 • Installation af varmepumper, der ikke kan køle (herunder jordvarmepumper)
 • Maler- og tapetsererarbejde
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg (oliefyr dog kun for 2011).

Fritidsboliger

Fritidsboliger også omfattet af håndværkerfradraget. Det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet.

Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger. Du får dog kun et årligt samlet fradrag på 15.000 kr.

>> Læs mere på SKATs hjemmeside

 

Kilde: SKAT.dk