16/04 2015

Varmepumper er en god idé!

Varmepumper er en samfundsøkonomisk god ide. Der er et potentiale for varmepumper som opvarmning i mange private hustande uden for den kollektive varmeforsyning.

​Der er et samfundsøkonomisk stort potentiale for, at der i fremtiden kan komme mange flere varmepumper i private husstande uden for fjernvarmeområderne og naturgasnettet. Men lige nu falder husejernes valg ofte på træpillefyr, fordi det af privatøkonomiske årsager bedre kan betale sig.

Det kan du læse mere om i notatet ”Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035”.

Analysen konkluderer, at den nuværende afgiftsstruktur motiverer nogle boligejere til at vælge opvarmningsløsninger, som set med samfundsøkonomiske briller ikke er attraktive. Det skaber en skævvridning af markedet og medfører et unødigt økonomisk tab for samfundet.

Effektiv omstilling

Energinet.dk tager ansvar for, at omstillingen til mere vedvarende energi sker omkostningseffektivt. Samtidig skal Energinet.dk’s analyser belyse, hvor udviklingen på kort og langt sigt kommer til at ske, så det er muligt at lave de nødvendige udbygninger af bl.a. elnettet samt sikre at der sker den nødvendige sammentænkning af energisystemerne indenfor el, varme og transport.

Regeringen har et mål om at al strøm og varme i 2035 skal komme fra vedvarende energi, og at alle oliefyr skal være udfaset i 2030.

Varmepumper og elektrificering

Varmepumper er generelt en god idé. I takt med at ikke bare Danmark men også nabolandene får mere og mere vedvarende energi, især vindenergi, vil en stigende mængdestrøm komme, som vinden blæser. En øget elektrificering af bl.a. varmesektoren og transportsektoren vil hjælpe med at bruge strøm og lagre strøm, når der er rigeligt.

– Øget elektrificering er en vigtig del af fremtidens energisystem, og der er et samfundsøkonomisk potentiale for mange flere individuelle varmepumper end der er installeret i dag. Analysen viser først og fremmest, at det er samfundsøkonomisk fornuftigt af få flere varmepumper til individuel opvarmning, siger Rune Grandal, energiplanlægger i Energinet.dk’s afdeling for Energianalyse.

– Dernæst er styrbarheden af individuelle varmepumper afgørende for elsystemet. Er individuelle varmepumper afbrydelige, kan de kortvarigt, men effektivt, medvirke til at opretholde effektbalancen. I det perspektiv forventer vi, at individuelle varmepumpers evne til at forbruge el fleksibelt, vil kunne bidrage til at integrere vind og sol i elnettet. Når det kommer til regulering af elnettet, eksempelvis i regulerkraftmarkedet, er forventningen dog at store varmepumper i fjernvarmeværker vil have en større betydning, siger han.

 

Kilde: www.energinet.dk