Persondatapolitik

Som led i indgåelsen af en aftale om forespurgte arbejde/kontrakt behandler Emil Sørensens Eftf. A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger som kunde/leverandør hos Emil Sørensens Eftf. A/S.

Vores kontaktoplysninger er:
Emil Sørensens Eftf. A/S
Knivholtvej 19
9900 Frederikshavn
Telefon 96 20 50 00
E-mail: sorensen@emil-el.dk
Cvr: 30511263

Emil Sørensens Eftf. A/S er såkaldt ”dataansvarlig”.
Databeskyttelsesansvarlig: Torsten Topbjerg

 

Vi behandler bl.a. dine personoplysninger i forbindelse med:

Besigtigelse, tilbudsgivning, fakturering, entreprise-kontrakt, tilmelding til nyhedsbreve og konkurrencer

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig, såsom:

Navn, firmanavn, kontaktperson, adresse, telefonnummer, mailadresse og betalingsinformation.

De personoplysninger som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde/leverandør samt til at levere de services, du har købt hos os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register som opbevares aflåst.

Emil Sørensens Eftf. A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe det er påkrævet som dokumentation til de offentlige instanser og lovkrav og de relevante regler om forældelse af formuekrav samt i forbindelse med garantiforpligtelser. De persondata vi indsamler om dig som kunde eller som kontaktperson ved leverandør, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Emil Sørensens Eftf. A/S og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart – det kan dog forekomme, at personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Ifølge regnskabsloven skal alt vedr. regnskab og fakturering gemmes i 5 år.

Ved anvendelse af dine personoplysninger udover ovenstående, vil du blive bedt om en aktiv accept af dette.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Emil Sørensens Eftf. A/S behandler om dig:

·         Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)

·         Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).

·         Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.

·         Retten til indsigelse

·         Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Emil Sørensens Eftf. A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelses-reglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

 

Brug af Cookies på dette website

Hvad er en cookie

En cookie er et stykke information som opbevares på din computer. De anvendes typisk til at sikre den tekniske funktion af et website, men kan også anvendes til at opsamle statistiske informationer om brugeres færden.

Hvad er cookie-loven

Cookie-loven skal beskytte brugere mod uretmæssig opsamling af deres brug af websteder. Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Vores brug af cookies på dette website

På dette website bruger vi cookies til at opsamle 100% anonym information om brugernes færden. Vi anvender den opsamlede viden til at forbedre vores website så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information du har brug for hos os.  Vi bruger også cookies for at personalisere hjemmesider, til statistik om brugernes adfærd, målrettet markedsføring, udvikling af mere brugervenlige tjenester m.m.

Hvordan vælger jeg cookies fra?

Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies. Bemærk at det kan betyde at websteder ikke længere fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør.
Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-vista/delete-your-internet-cookies

Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
http://support.mozilla.com/da/kb/deleting%20cookies

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647

Vejledning i at slette cookies i Safari
http://support.apple.com/kb/PH5049

Vejledning i at slette cookies på Safari iOS
http://support.apple.com/kb/HT1677

 

 

Frederikshavn den 28.2018/Torsten Topbjerg