24/09-2015

Nye regler: Sådan søger du om støtte til el fra solcelleanlæg

Hvis du vil sætte et solcelleanlæg op og ønsker at søge støtte til den strøm, dit anlæg vil producere, skal du være opmærksom på, at der er nye regler og krav til ansøgningen. Ny bekendtgørelse er trådt i kraft onsdag 23. september.

Hvis du vil sætte et solcelleanlæg op og ønsker at søge støtte til den strøm, dit anlæg vil producere, skal du være opmærksom på, at der er nye regler og krav til ansøgningen.

Det er både vigtigt at være opmærksom, hvis du:

  1. Vil søge om at få del i den pulje med særlig støtte – kaldet forhøjet pristillæg – der åbner 1. oktober 2015, kl. 10.00.
  2. Vil søge om almindelig støtte – kaldet pristillæg.

Puljen med forhøjet pristillæg

Den 1. oktober 2015, kl. 10.00 åbner en pulje med forhøjet pristillæg på 40,99 MW, som fire forskellige kategorier kan søge: private husejere, boligforeninger, lejeboliger og solcellelav.

Du finder vejledning til hvordan du søger her.

I forhold til forårets ansøgningsrunde til forhøjet pristillæg er der nye krav til, hvad din ansøgning skal indeholde. Du skal nu også oplyse anlæggets købspris, installationsomkostninger, om dit hus er opvarmet med elvarme samt bekræfte, at du ikke vil modtage anden støtte til dit solcelleanlæg. De nye oplysninger skal bruges til vurderingen af, om du er berettiget til at modtage støtte til dit solcelleanlæg.

Det er nye krav i en ny bekendtgørelse, som netop er trådt i kraft. Du finder bekendtgørelsen her.

Puljen åbner den 1. oktober 2015, kl 10.00 og lukker den 31. oktober 2015. Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de kommer ind.

Almindelig ansøgning om pristillæg

Hvis du ikke er interesseret i at søge puljen, eller ikke falder ind under de fire kategorier herover, men ønsker at få den almindelige støtte – pristillæg – til elproduktionen fra solcelleanlægget, kan du finde vejledningen her.

De nye regler betyder, at du SKAL have et tilsagn om støtte fra Energinet.dk, INDEN du påbegynder dit projekt. Det er nyt i forhold til de regler, der tidligere har været gældende.

Den nye praksis blev varslet den 19. juni 2015, men reglerne og en ny bekendtgørelse er først trådt i kraft onsdag den 23. september.

Der er modsat puljerne ikke et fast tidsrum, hvor det er muligt at søge. Man kan sende sin ansøgning, når man vil.

Baggrunden er EU regler

Baggrunden for, at der er nye regler, skyldes en diskussion mellem den danske stat og EU. EU har kendt de danske støtteregler i strid med reglerne om statsstøtte. Tidligere kunne man i Danmark først få støtte, efter man har sat sit anlæg op. Fremover skal man have tilsagn om støtte, inden anlægget sættes op. EU’s argumentation er lidt forsimplet sagt, at hvis man sætter sit anlæg op, inden man har fået tilsagn om støtte, må det være fordi, man vil bygge anlægget, uanset om man får støtte eller ej, og så har man ikke brug for støtten – derfor vil det være i strid med statsstøttereglerne at give støtten på ”bagkant”, som Danmark hidtidig har gjort.

Tilskyndelse – har du brug for støtten eller ej?

En af de nye ting, Energinet.dk skal vurdere, når der enten skal gives pristillæg til den el, dit anlæg producerer, eller om anlægget kun kan blive afregnet på almindelige markedsvilkår, er en såkaldt ”tilskyndelsesvirkning”. Kort sagt: om ansøgeren har brug for støtte – pristillæg – for at han er ”tilskyndet” til at sætte anlægget op.

Energinet.dk skal vurdere, om ansøgeren vil have højere eller lavere omkostninger ved at få et solcelleanlæg.
Hvis udgifterne til indkøb af anlægget, til elinstallatøren, udgifter til drift, nettariffer, afgifter mv. overstiger omkostningerne ved ikke at have et solcelleanlæg, er ansøgeren berettiget til pristillæg.

Hvis omkostningerne derimod bliver lavere end før, har ejeren ikke brug for støtte og er ikke berettiget til pristillæg. Det kunne i et tænkt eksempel være, at en ansøger får et anlæg foræret og dermed får dækket en del af sit strømforbrug fra solceller, så husstandens omkostninger bliver lavere, end før anlægget blev sat op. I det tilfælde kan man ikke få pristillæg men må afregnes på markedsvilkår.

 

Kilde: Energinet.dk