11/03 2015

Energinet.dk forventer stor interesse når solcellepuljer åbner 16. marts 2015

Den 16. marts 2015 kl. 10.00 åbner Energinet.dk for, at privatpersoner, boligforeninger  og solcellelav, der ønsker forhøjet pristillæg til nye solcelleanlæg, kan søge.

Der er mulighed for at søge i fire forskellige underpuljer. Energinet.dk kan i alt tildele forhøjet pristillæg til anlæg, der tilsammen løber op i 60 megawatt.

Ansøgningerne behandles efter ”først til mølle-princippet”. Det vil sige, at hvis en af underpuljerne på f.eks. 18 megawatt de første to ansøgningsdage modtager ansøgninger på anlæg til i alt 16 MW og tredje dagen yderligere ansøgninger på 4 MW, trækkes der lod blandt de fyldestgørende ansøgninger, der er kommet ind på tredjedagen. Hvis en underpulje fyldes den første dag, trækker Energinet.dk lod blandt de fyldestgørende ansøgninger, der er kommet ind den første dag.

– Selv om der er fire uger til, at ansøgningsrunden begynder, er det allerede nu, man skal begynde at lave sine forberedelser. Flere ting skal være på plads, for at man kan komme i betragtning til at få del i puljerne, siger Louise Rønne Christensen, afdelingsleder i Energinet.dk’s solcelleadministration.

Der er krav, du skal opfylde

Uanset om man er privatperson, boligforening eller solcellelav, skal man have en  købsaftale, der er betinget af, at man får tilsagn til puljen – dvs. man skal have en skriftlig aftale med en solcellesælger om at købe et solcelleanlæg, såfremt man får del i puljen.

Det er alene anlæg, der endnu ikke er etableret, der kan søges om tilsagn til.

De i alt 60 megawatt (MW), der udbydes, er fordelt på følgende måde:

  • Underpulje 1 – 18 MW uddeles til lejeboliger (afdelinger i almene boligorganisationer og udlejere af private udlejningsejendomme).
  • Underpulje 2 – 12 MW uddeles til private personer.
  • Underpulje 3 – 15 MW uddeles til solcellelav, altså solcelleanlæg ejet i fællesskab, der ikke nettoafregner, men hvor hele produktionen leveres til det kollektive elnet.
  • Underpulje 4 – 15 MW uddeles til fælles solcelleanlæg ejet af en afdeling i en almen boligorganisation, en ejerforening m.v., der nettoafregner det fælles forbrug.

Du kan her finde vejledning til, hvordan du søger underpuljerne.

Mange ventes at søge

– Vi forudser, at der vil være meget stor interesse. Da Energinet.dk sidste år åbnede for, at landets kommuner kunne søge om i alt 20 MW solcelleanlæg, kom der allerede første dag flere ansøgninger, end der var plads til. Man kunne godt forestille sig, at det samme vil ske for især 12 MW-puljen til private solcelleejere, siger Louise Rønne Christensen.

Hvis der opstår en situation, hvor der er flere ansøgere til 12 MW puljen, end der er mulighed for at uddele, men at de andre underpuljer ikke bliver ”tømt”, vil der til efteråret komme en ny ansøgningsrunde. Her bliver de mængder, som ikke er blevet udnyttet i de øvrige underpuljer, samlet i en fælles pulje. De ansøgere, der ikke fik tildelt plads i første ansøgningsrunde, vil blive behandlet i den rækkefølge, som de kom ind i forårsrunden. Det kræver dog, at ansøger har ønsket at bibeholde ansøgningen til efterårsrunden. Det er derfor vigtigt, at ansøgere, allerede når de ansøger, tager stilling til, om de ønsker, at deres ansøgning skal gå videre, hvis det i første omgang bliver til et afslag.

Hvis der kommer flere ansøgninger til en underpulje, end der er plads til, trækker Energinet.dk lod blandt de fyldestgørende ansøgninger, der er kommet frem den dag, hvor puljen bliver fyldt. Det er derfor vigtigt, at du sørger for, at din ansøgning indeholder de oplysninger, der er krav til. Kravene kan du også se via ovenstående link.

Når puljen åbner, vil man kunne se status for de enkelte underpuljer på Energinets hjemmeside – klik her.

Ansøgningsrunden løber fra 16. Marts 2015 kl 10.00 til 31. Maj 2015.

 

Kilde: Energinet.dk